Menu
 • efteraarskoncert17.1
 • blider
 • Musikweekend
 • 1.SRdag
 • anderssamuelsen
 • kommunalprojekt
 • 3gevent
 • lego
 • Det var afrikansk, da solister, kor og bigband gav efterårs- og brobygningskoncerter
 • 2c bygger middelalder-blider som projekt i matematik og historie AT
 • Musikeleverne i "træningslejr" op til Efterårskoncerten
 • 1v skulle lære hinanden at kende på første dag i studieretningsklassen
 • Udenrigsminister Anders Samuelsen gjorde rede for Danmarks aktuelle udenrigspolitik for samf-eleverne
 • Michael Juel fra Enhedslisten lytter til samf-elevernes forslag til renovering af Posen
 • 3g'erne dystede i ultimate, floorball, streetbasket og bordtennis til eventen
 • Grundforløbsklasse 11 arbejder med lego i NV