Optagelseskrav og ansøgning

Optagelseskrav

Stx

9. klasse – For at blive optaget på stx skal du:

– have bestået folkeskolens afgangseksamen

– have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 9. klasse

– erklæres uddannelsesparat

– have et gennemsnit på mellem 3.0 og 5.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse, kan du blive tilbudt en vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

10. klasse – For at blive optaget på stx skal du:

– have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse

– opfylde samme krav som efter 9. klasse

– have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.-  eller 10. klasseprøver i disse fag

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse eller får et gennemsnit på 5.0 ved de lovbundne prøver efter 10. klasse, kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

Klik her for at læse alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgning 

Hvis du ønsker at blive optaget på FGC4, skal du inden 13. marts gå ind i www.optagelse.dk og finde Frederiksborg Gymnasium og HF. Du skal logge på med dit UNI-log-in. Din skole kan hjælpe dig, hvis du har glemt dit log-in.

Valg af kunstnerisk fag

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge et kunstnerisk fag i 1.g. Du kan vælge mellem musik, drama eller billedkunst.

 

Desuden skal du vælge et fremmedsprog udover engelsk. Du kan vælge mellem fransk eller spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau.

 

 • Normalt har man fire fag på A-niveau. Men hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau og også ender med at vælge en studieretning med to studieretningsfag på A-niveau kommer du til at have fem fag på A-niveau med tilhørende ekstra forberedelse, skriftlige afleveringer og eksamen.
 • Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog
 

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  Prøven varer i 4 timer.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2023:

 • 1. prøve onsdag 26/4

 • 2. prøve fredag 9/6

 • 3. prøve mandag 26/6

 • 4. prøve torsdag 3/8

 • 5. prøve 24/8

Optagelsesprøven den 26. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse.

Det drejer sig særligt om ansøgere fra:

 • prøvefrie 9. klasser
 • ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning
 • ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller
 • ansøgere der ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse (retskravet gælder i 2 år).

Du kan gå ind på ministeriets hjemmeside via dette link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Der kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver.