Gammel-elev-på-FGC4

Gammel elev fra FGC4

Da ønsket om rundvisning på skolen i forbindelse med studenter-jubilæum har været stigende gennem de sidste par år, er det ikke muligt for os, at tilgodese alle ønsker.

Man kan dog rette henvendelse til Jørgen Kloch (jk@fgc4.dk), med hvem man kan lave aftale om, hvorvidt en rundvisning er mulig og i bekræftende fald, hvornår den kan tilrettelægges.