Studiecentret

Studiecentret

Studiecentret er skolens bibliotek med tilhørende arbejdspladser og ledes af uddannelsesbibliotekar Hanne Tingleff, som træffes dagligt. Du kan desuden i Studiecentret møde Emilie Lundsgaard. Studiecentret ligger centralt ved hovedindgangen og har åbent hver dag mellem kl. 7.30 og 16.30.

Studiecentrets opgave er at hjælpe elever og lærere med deres individuelle informationssøgningsbehov samt bidrage til et inspirerende og aktivt studiemiljø på skolen.

Du kan bruge Studiecentrets faciliteter i forbindelse med lektier, skriftlige opgaver, gruppe- og projektarbejde, PT-forløb, søgninger m.m.

Studiecentret har sin egen database, hvor du kan søge efter fagbøger og skønlitteratur, dvd’er og ibøger til udlån. Vi har desuden en stor håndbogssamling, hvorfra der kan tages kopier. Desuden kan man i Studiecentret finde dagens aviser, tidsskrifter, pjecer med litteraturforslag til forskellige emner og få password til de databaser, som skolen har købt licens til. Link til liste over databaser findes på forsiden af Lectio.

HT – Hanne Tingleff

Studiecenter
Studiecenterleder og uddannelsesbibliotekar

EML – Emilie Lundsgaard

Studiecenter
Biblioteksmedarbejder