ATU

Akademiet for talentfulde unge

Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder interesserede elever at deltage i 
Akademiet for Talentfulde Unge

I efterhånden mange år har der i uddannelsessystemet været fokus på at bakke op om de elever, der behøver en ekstra hjælpende hånd. Succesfulde tiltag som læsekurser, lektiecafé og eksamenstræning er således veletablerede tilbud på Frederikborg Gymnasium og Hf – tilbud, som hvert år er til stor gavn for mange.

Sideløbende med den støttende indsats har ungdomsuddannelserne de senere år øget opmærksomheden på særligt begavede elever. Ønsket om at sikre dygtige og ambitiøse elever ekstra albuerum har medført en række nye tilbud om at arbejde med faglige emner på et højere niveau. Udover de udfordringer, eleverne møder i den daglige undervisning, er diverse fagkonkurrencer og virksomhedsbesøg også på Frederiksborg Gymnasium og Hf en fast bestanddel af elevarbejdet. Og som supplement hertil er skolen værtsgymnasium for Akademiet for Talentfulde Unge.

Akademiet for Talentfulde Unge tilbyder læringsaktiviteter til elever med særlige akademiske forudsætninger. Talentprogrammet er toårigt og går fra 2. til og med 5. semester for stx og 2. semester til 4. semester for hf. Hensigten er at inspirere og udfordre eleverne inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Samtidig har Akademiet fokus på det sociale, og det er på den baggrund blevet et forum, hvor unge knytter stærke venskaber og netværker med ligesindede fra andre skoler.

Undervejs i programmet deltager eleverne i en alsidig seminarrække med foredrag og workshops ved en række af landets fremmeste forskere. Programmet byder desuden på akademiske camps, universitets- og virksomhedsbesøg, en mentorordning på en videregående uddannelse samt en vifte af frivillige aktiviteter.

Hvert år bliver ca. 10 elever fra Frederiksborg Gymnasium og HF optaget på ATU, og det sker på baggrund af en indstilling fra deres lærere og en ansøgning, som eleverne skal skrive.

For yderligere information kan man rette henvendelse til Jens Andersen på jea@fgc4.dk eller se på ATUs hjemmeside www.talentfuldeunge.dk