Rejse/ekskursion

Rejse/ekskursion

Studierejsen

Hver elev får i sit skoleforløb på FG tilbudt mindst én studietur med sin stamklasse: en 5-dags ekskursion, dvs. en studietur, hvor højst 5 skolehverdage må indgå, men hvor også weekenddage kan indgå. Studieturen, hvor eleverne bor på hotel, har med rejsetid ud og hjem normalt en varighed på 5-6 dage. Hvis studieturen er en udvekslingsrejse, hvor eleverne bor hos private familier og selv får genbesøg, er den normalt på 7-8 dage.

HF klasserne

Alle 1hf elever får tilbudt en flerdagsekskursion på max 5 dage sammen med to af deres egne faglærere. 1hf studieturen ligger  i forårssemestret.

Prisloftet er 3000 kr, som skal dække rejsen, hotelophold med morgenmad og større lokaludgifter. Dertil kommer udgifter til øvrig kost og lommepenge. Eleverne betaler selv hele rejsen, mens lærerne får rejseudgifter og time-dagpenge betalt af skolen.

Gymnasieklasserne

Alle 2g studieretningsklasser får tilbudt en 5-dags ekskursion i foråret i to af deres stamklassefag. Mindst det ene fag bør være et studieretningsfag, som kan gøre, at ekskursionen også bliver en toning af studieretningen. De 2 deltagende fag konteres samlet 12 ”læste” fagmoduler, 6 moduler til hvert fag eller en evt. skævdeles efter nærmere aftale.

Prisloft 4000 kr for studierejsen, som skal dække rejsen, hotelophold med morgenmad og større lokaludgifter. Dertil kommer udgifter til øvrig kost og lommepenge. Eleverne betaler selv, mens lærerne får rejseudgifter og time-dagpenge betalt af skolen.

Hvis klassen har været på udvekslingstur i 1g er prisloftet dog 3500 kr.

Andre flerdags ekskursioner

5-dages ekskursioner

Nogle 1g stamklasser eller hold kan ud over studieturen i 2g få tilbudt en 5-dagsekskursion i form af en udveksling med klasser fra skolens udenlandske partnernetværk. Det drejer sig normalt om en uges besøg og en uges genbesøg. Eleverne indkvarteres privat og får gratis kost og logi. Der indgår 1-2 fag i udvekslingsbesøget, hvoraf det ene normalt er et sprogfag. Hele klasser skal være væk samtidig og hvem, der kan rejse, afgøres også af andre ydre omstændigheder som f.eks. toning af studieretningen, den pågældende klasses lærerbesætning, et færdigt tilbud med specielle ønsker fra partnerskolen o.a.

Pris normalt mellem 1200 kr og op til 2500 kr, afhængig af rejseafstand og transportmiddel. Beløbet skal udover rejseudgifterne kun dække øvrige større udgifter til transport eller entreer i udlandet og/eller ved genbesøget herhjemme. 

1-dags eller 2-dags ekskursioner

3g studieretningsklasser kan søge om en op til 2-dags særfaglig eller tværfaglig ekskursion, hvor mindst et studieretningsfag indgår, specielt hvis faget ikke deltog i 2g studierejsen. Weekenddage kan også indgå. Ekskursionen tæller som undervisning, forlagt ud af huset. Hver dag kan i snit tælle 3 moduler. Eleverne betaler selv rejse- og øvrige opholdsudgifter, mens skolen dækker lærernes samlede udgifter.

3g A-valgfagshold kan søge om en 1-dags ekskursion, som i forbindelse med en weekend kan tælle for op til 2-3 undervisningsdage, hvor hver dag i snit tæller 3 fagmoduler. Ekskursionen er undervisning, forlagt ud af huset. Eleverne betaler selv alle udgifter, mens skolen dækker lærernes udgifter.

Forældrefonden

Hvis man har svært ved at betale sin studierejse, kan man søge om et legat eller et lån hos Forældrefonden. Man kan rette henvendelse til Claus Thormann (CT) på mail: ct@fgc4.dk 

Rejseadfærdsregler 

Da ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser er undervisning, der blot er forlagt til et andet sted, gælder der de samme regler som hjemme på Frederiksborg Gymnasium og HF. Hertil kommer en del regler, der knytter sig til, at undervisningen ikke foregår på skolen. Disse regler fremgår af skolens rejseregler, der kan findes ved at klikke her