Regler for eksamen og prøver

Regler for eksamen og prøver

Du kan herunder orientere dig om ministeriets regler for eksamen samt de regler og procedurer, som man skal følge ved eksamen og prøver på FGC4. Du kan også læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil klage over en karakter eller eksamen.

Du kan læse om undervisningsministeriets regler om karakterer og eksamen ved at klikke på nedenstående link.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort. Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, skal du henvende dig til rektor eller en anden fra ledelsen. Her vil du kunne få en uddybet klagevejledning.