Velkommen til hf

Hf på Frederiksborg Gymnasium og HF

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi to uddannelser, den treårige stx og den toårige hf. Her på siden kan du se en film om hf-uddannelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF, og du kan læse om uddannelsen i vores brochure. 

Hvis du klikker på linket her, så får du mulighed for at læse nærmere om de fagpakker, vi tilbyder. 

Den særlige profil på HF

  Team og Tutorordningen

Alle hf-klasser har et lærerteam på tre lærere, som har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. En af dine teamlærere bliver din tutor, og i 1.hf og 2. hf har du tre samtaler med din tutor, som drejer sig om, hvordan det går med din hf-uddannelse. Formålet med tutorsamtalerne er at hjælpe og vejlede dig i forhold til at få gode studievaner, så du kommer nemmere og bedre gennem din hf-uddannelse.

Studietur

Hvert år tager alle 1.hf-klasserne på studietur til Berlin. Turen skal både ryste klasserne sammen socialt og give nye faglige perspektiver på de fag, du har i 1.hf. Der vil derfor altid være et stykke fagligt arbejde, du skal lave før turen, under turen og efter turen.

Projekt-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi en række projekt-perioder. Et eksempel på en projektperiode i 1.hf kan fx være danskfagets ”Journalist for en dag”, hvor du bl.a. får undervisning i skriveprocesser. Du skal også ud i felten og indsamle materiale og foretage interviews, og projektet afsluttes med en fælles dag for alle 1.hf´ere, hvor du under ledelse af en professionel journalist, skal skrive, redigere, layoute og aflevere din artikel før en deadline.

Praktik-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF har du også flere praktik-perioder. I 2. hf får du fx mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse enten her i Hillerød eller i København. Hvor og hvilken videregående uddannelse du kommer i praktik på, afhænger af dit fagpakkevalg.


Brochure og film om hf

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne