Alkohol- og rusmiddelkodeks

Alkohol- og rusmiddelkodeks

Målgruppe

Elever på Frederiksborg Gymnasium og HF.

Mål

At elevernes alkohol-, rusmiddelforbrug og –mønster ikke kommer til at optræde som en barriere for at opnå et maksimalt fagligt- og trivselsmæssigt udbytte af uddannelsen.

Politik

På Frederiksborg Gymnasium og HF lægger vi vægt på, at eleverne gennem et rummeligt fællesskab samt demokratisk medbestemmelse og ansvar udvikler tolerance, selvstændighed og engagement i skole- og samfundslivet. Skolen skal være ramme om et positivt socialt fællesskab og en positiv udfoldelse af ungdomskulturen. Det betyder, at nedenstående regler er gældende på Frederiksborg Gymnasium og HF.

Regler i henhold til skolens studie- og ordensregler

  • Der må ikke nydes alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, studieture, udvekslinger og desuden arrangementer/fester på skolen som skolen fastsætter som alkoholfrie.
  • Elever må ikke møde berusede eller alkoholpåvirkede i skoletiden.
  • Der må ikke medbringes og indtages euforiserende stoffer på skolen. Elever må deslige ikke møde påvirkede frem.  Forbuddet omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, og sociale arrangementer, fester m.v. efter skoletid.
  • Skolens studieture og udvekslinger er alkoholfrie, også i tidsrummet udenfor det af lærerne fastlagte program. Rektor kan på forhånd før afrejse dispensere for programpunkter, hvor eleverne evt. i faglig sammenhæng gives mulighed for fx en vinsmagning.

Fester, caféer og arrangementer efter skole

  • Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for skolens elever
  • Der afholdes fester på skolen og desuden caféer og andre former for performance (teater, musical og lignende). Ved nogle arrangementer er der begrænset udskænkning af alkohol, hvorimod andre er uden alkohol.
  • Vi udskænker ikke drikke med alkoholprocent højere end 5 % ved fester. Dog kan vi udskænke vin ved middagen til gallafesten og huegalla for 3g og 2hf.
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer, desuden er der alkoholfri billigere alternativer.
  • Elever, der ved deres adfærd ved fester viser at have indtaget for meget alkohol, kan blive sendt hjem. Skolen udfører stikprøvekontrol ved indgangen og forbeholder sig ret til at sende påvirkede elever hjem. Ligeledes udfører skolen stikprøver for øvrige rusmidler og euforiserende stoffer ved indgangen.

Ved overtrædelse af ovenstående regler er det skolens ledelse, der sanktionerer i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Fra skolens side vil vi støtte en elev, der henvender sig med misbrugsproblemer i at komme ud af problemet, så eleven kan gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde. Bliver elever eller lærere opmærksomme på en elev, som har problemer med brug af alkohol eller andre rusmidler, bør studievejlederen kontaktes, og vedkommende tager da en samtale med den pågældende. Studievejlederen har tavshedspligt og kan yderligere henvise til forskellige instanser, hvor pågældende elev kan få råd og vejledning i relation til sit misbrugsproblem.

Eleverne orienteres i 1.g og 1.hf om skolens alkohol-/rusmiddelpolitik.

Gældende pr. 16/8 2022, til sanktionering i skolens organer i efteråret 2022.