Det Grønne Råd

Det Grønne Råd

Den grønne omstilling har høj prioritet for Frederiksborg Gymnasium & HF. Det betyder, at bæredygtighed er et pædagogisk og strategisk fokusområde for skolen.

Projektet om bæredygtighed startede i 2019 og er i dag et permanent udvalg på skolen ved navn Det Grønne Råd. Udvalget har bred repræsentation fra ledelse, lærere (fra forskellige fakulteter), administration og elever.

Frederiksborg Gymnasium & HF er med i Grøn Skole og modtager efter forventning det grønne flag inden sommerferien 2021, når den grønne revision er godkendt. Formålet med Grøn Skole-programmet, der er en del af Friluftsrådet, er at uddanne unge i bæredygtig udvikling og give dem handlekompetencer til at gøre en forskel. Der stilles krav til at skolerne opfylder syv trin. Læs mere her ved at klikke her.

Nedenfor kan du læse visionen for Det Grønne Råd.

Vision for Det Grønne Råd

Det Grønne Råd har i samarbejde med Frederiksborg Gymnasium og HFs øvrige ansatte, som mål at arbejdet med grøn omstilling indgår som en naturlig del af elevernes almene dannelse, hvilket handler om at skabe et vidensmæssigt, begrebsmæssigt og eksistentielt kompas, der kan pege frem mod et bæredygtigt samfund. Vi vil arbejde for, at eleverne opnår forståelse for menneskets påvirkning af klima, miljø og natur, og at de bliver i stand til at indgå i den grønne omstilling lokalt og globalt.

Grøn omstilling


Det Grønne Råds arbejde 

Det Grønne Råd arbejder med udarbejdelse af et omstillingsværksted, der kan indgå i undervisningsaktiviteter. Desuden arbejder udvalget med en miljøoptimering af skolens fysiske rammer.

Det Grønne Råd arbejder også med at indarbejde bæredygtighed i det faglige og pædagogiske arbejde, dvs. i den daglige undervisning i fag på tværs af fakulteter. Nedenfor kan du læse om udvalgets konkrete projekter.

  • Etablering af omstillingsværksted til brug i undervisningen, fx urban gardening, græstofu, insektprotein, innovation osv.
  • Biodiversitetsbælte med insektvenlige urter langs med Carlsbergvej
  • Biogasanlæg til at give forståelse for, hvad man kan bruge sit madaffald til. De skal stå i omstillingsværkstedet, når det er færdigt.
  • Affaldssortering på skolen
  • I april 2021 laver Det Grønne Råd affaldsindsamling i samarbejde i med skolens elevklub Grøn Fløj.

I videoen nedenfor fortæller skolens bæredygtighedskoordinator, Claus Gudum, om Det Grønne Råds arbejde på skolen.

GasAffald1