Strategi

Strategi

Læs her om strategien, der danner grundlag for skolens arbejde i årene 2022-2025. Strategiens rolle i forhold til andre styredokumenter er beskrevet i skolens kvalitetssystem.