Information til alle ansøgere

Kvittering og optagelsesbreve

Brev om reservation af plads sendes til e-boks inden den 7. maj for de 1. prioritetsansøgere, der får reserveret en plads.

Brev om endelig optagelse på FG sendes til e-boks senest den 1. juli 2024.

Har du spørgsmål, skal du ringe til Gitthe Bekker på 4820 1057.

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  Prøven varer i 4 timer. Hvis du skal til optagelsesprøve, så bliver du indkaldt via brev sendt til din e-boks.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2024:

 

Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse.

Det drejer sig særligt om ansøgere fra:

Optagelsesprøven den 24. august er primært målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg fx en erhvervsuddannelse, 10. klasse eller som ikke er påbegyndt en uddannelse efter 9. klasse, og som ønsker at starte på en gymnasiel uddannelse. Ansøgere, der allerede er optaget på en gymnasiel uddannelse, og som ønsker at skifte til en anden gymnasiel uddannelse efter skolestart, kan gøre dette frem til afslutningen af grundforløbet uden at skulle aflægge optagelsesprøve, så længe betingelserne for optagelse på den pågældende gymnasiale uddannelse er opfyldt.

Eksempler på optagelseprøver

Du kan gå ind på ministeriets hjemmeside via dette link.

Der kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver.

Har du spørgsmål, skal du skrive til Gitthe Bekker på gtb@fgc4.dk.