Billed- og videopolitik

Billed- og videopolitik Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF ønsker løbende at give elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter (fx kommende elever og forældre) indsigt i dagligdagen på gymnasiet. I den forbindelse er Frederiksborg Gymnasium og HF aktiv på sociale medier, og deler også billed- og videomateriale på hjemmesiden fgc4.dk

I forbindelse med skolestart på Frederiksborg Gymnasium og HF bliver elever og forældre (da eleverne som oftest er under 18 år, når de starter) bedt om at give samtykke til, at skolen kan offentliggøre fotos af elever på Lectio, i publikationer, på hjemmeside, skolens facebookside, Instagramprofil og i skolens klassebog. I samtykkeerklæringen lægges vægt på, at man som elev forpligter sig til ikke at offentliggøre fotos, som kan være kompromitterende for Frederiksborg Gymnasium og HF og/eller kammerater. Ligeledes vil skolen forpligte sig til ikke at offentliggøre fotos, der er kompromitterende for enkeltelever. Fotos af større forsamlinger og lignende opfattes som harmløse, og kræver derfor ikke samtykke.

Frederiksborg Gymnasium og HF er løbende i dialog med elever på skolen om brugen af billed- og videomateriale på sociale medier, idet skolen har et SoMe-udvalg, og skolens elever – sammen med en lærer og en ledelsesrepræsentant – laver indhold til sociale medier. Desuden har skolen en god dialog med elevrådet.

Elever kan altid henvende sig og få slettet et billede, man er med på. Der rettes henvendelse til Vibeke Petersen på vp@fgc4.dk