Tilgængelighedserklæring

Tilgængelighedserklæring

Frederiksborg Gymnasium & HF forpligter sig til at gøre webstedet https://fgc4.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fgc4.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederiksborg Gymnasium & HF, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fgc4.dk

 • Kontakt Vibeke Petersen, e-mail: vp@fgc4.dk
 1. Claus
 2. Bettina
 3. Vibeke

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Det offentlige organ har selv evalueret webstedet i forhold til indhold og omkring det tekniske er vurderingen foretaget af ekstern part, et webbureau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter.

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Organisationsdiagram
  Hjemmesiden indeholder to diagrammer over ledelse og organisation, der er lagt op som pdf og dermed ikke kan læses højt af en skærmlæser. Nedenunder diagrammerne er der dog beskrivelse af udvalgenes funktioner og det vurderes derfor som tilstrækkelig beskrivelse af organisationen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videoer om studieretninger og uddannelsen, virtuelt fyraftensmøde, beskrivelse af studieretningerne i powerpoint
  Videoerne har ikke undertekster og synstolkning, da det vurderes at medføre en uforholdsmæssig stor byrde økonomisk og tidsmæssigt i forhold til videoernes formål. Det samme gælder powerpoint med beskrivelse af studieretningerne, der er lagt op som fil. Det skyldes, at vi normalt har forældrene på besøg på skolen for at orientere om dem, men det er ikke muligt i år pga. COVID-19.
 • Billeder af nøgletal
  Udtræk af nøgletal fra Uddannelsesstatistik bliver indsat som billeder, da det vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde økonomisk og tidsmæssigt, hvis figurerne med oversigt over nøgletallene skal omdannes til et andet grafisk format, der kan læses af en skærmlæser. Desuden vurderes det, at disse oplysninger bruges af ganske få af hjemmesidens besøgende.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:
Vi vil fremadrettet have fokus på at sikre, at nyt materiale vil leve op til retningslinjerne for webtilgængelighed. Desuden arbejder vi på at sikre, at billeder har alt-tekster og at eventuelle tabeller mv. har et resume og markering af overskriftsceller. Vi har bestilt ekstern hjælp til at forbedre muligheden for at navigere på hjemmesiden ved hjælp af en skærmlæser. Vi arbejder løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet bygge informationen som html på sitet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 23. september 2020