Frivillige aktiviteter

Frivillige aktiviteter

På Frederiksborg Gymnasium er der mulighed for at gå til mange forskellige frivillige aktiviteter. Der kan både være tale om frivillig undervisning eller elevstyrede aktiviteter og klubber:

 • Lektiecafe
 • Frivillig billedkunst
 • Volleyball
 • Fodbold
 • Badminton
 • Ultimate
 • Mini-musikskolen
 • Kor
 • Big Band
 • FG´s elevklubber fx CU, Den lunelæsehule, Grøn Fløj, Q, Knallertklubben, SPAS, Debatklubben
 • Elevrådet