Forældrefonden

Forældrefonden

Frederiksborg Gymnasium og HF’s Forældrefond har til formål at hjælpe elever, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån, men Forældrefonden har enkelte gange også mulighed for at give et mindre beløb.

Forældrefonden bestyres til daglig af Claus Thormann (CT), som kan kontaktes på mail: ct@fgc4.dk

Ansøgningsskema til Forældrefonden kan hentes her i PDF eller Word

Legater

Som både nuværende og tidligere elev kan man søge om legat gennem Frederiksborggensersamfundet, skolens elevforening.

Se mere her Frederiksborgensersamfundet

Desuden kan man søge eksterne legater, som fremgår af legatbogen.

På hjemmesiden fundraising.how kan man læse artikler om, hvad man som studerende skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde.