Elevklubber

Elevklubber

På Frederiksborg Gymnasium og HF er der tradition for mange forskellige elevstyrede klubber, som beskæftiger sig med alt fra skolens fester til miljøspørgsmål. Alle elever er velkomne i alle klubber.

I dette skoleår er der 10 klubber:

Elevrådet – Elevernes fælles talerør til lærere og ledelse.

Q – Arrangerer cafeaftener med forskellige temaer.

CU – Arrangerer CU-festerne om fredagen.

Dungeons and dragons.

KFS – Kristent Forbund for Studerende arrangerer forskellige hyggeaftener og mødes fast hver onsdag. Alle, også ikke-kristne, er velkomne.

Grøn fløj – Neutral partipolitisk klub, der arbejder for en grønnere og mere bæredygtig skole. Arrangerer debatter og deltager i demonstrationer.

Spas – Skaber godt humør på skolen med forskellige happenings fx til morgensamling.

Strikkeklubben

Den lune læsehule – Læser et bredt udbud af skønlitteratur og diskuterer den.

Knallertklubben – Arbejder stærkt på at få udvidet deres medlemsskare. Klubben underholder med rekrutteringstaler på morgensamling.

Debatklubben – Klubben hvor forskellige temaer bliver taget op og diskuteret. 

 Her kan du læse mere om, hvordan man opretter en klub på FG.