Internationale projekter

Den internationale profil

Frederiksborg Gymnasium og HF har flere internationale samarbejder både nordisk, europæisk og i Vietnam. Nedenfor kan du læse en nærmere beskrivelse af de internationale samarbejder på Frederiksborg Gymnasium og HF.

Du kan læse skolens internationale strategi ved at klikke her

Alle skolens elever kommer desuden på en studierejse. For at læse nærmere om rejser og ekskursioner på Frederiksborg Gymnasium og HF, kan du klikke her.

Nedenfor kan du se vores brochure og læse om vores internationale samarbejder på Frederiksborg Gymnasium og HF.

Internationale samarbejder på Frederiksborg Gymnasium og HF

Det internationale samarbejde på Frederiksborg Gymnasium og HF har tre hovedpunkter: Det europæiske samarbejde funderet i Erasmus+, samarbejdet med Vietnam og samarbejdet med Grønland. Vi modtager også gæsteelever fra udlandet. Vi har hvert år ca. tre exchange students fra mange forskellige lande; Island, Brasilien, Australien, Canada,… De følger undervisningen i en almindelig studieretningsklasse typisk hele skoleåret.

 

a. Europæisk samarbejde, Erasmus+

Frederiksborg Gymnasium og HF er akkrediteret som skole til Erasmus+ og modtager i den forbindelse støtte til elevudvekslinger i europæisk sammenhæng og til at sende ansatte på jobshadowing i Europa. Vi arbejder hvert skoleår ud fra ønsket om at sende flere 1g-klasser på udveksling til vores europæiske samarbejdsskoler. Desuden har vi tradition for at sende et mindre antal hf-elever på individuel mobilitet til vores partnerskole i Italien, hvor de opholder sig i knapt to uger uden lærer. For både klasseudvekslingerne og for de hf-elever, der rejser alene, er der tale om privat indkvartering.

Frederiksborg Gymnasium og HF har desuden et fast samarbejde, der kaldes for partnerskabsrunden. Det involverer udvekslinger med gymnasier i Norge (Høyanger), Tyskland (Alzey), Spanien (Bilbao) og Italien (Piazzola), hvor skolerne skiftes til at være værter for et tematisk program i fem skoledage. Deltagerne er fem elever og en lærer fra hver skole. Eleverne indkvarteres også i denne forbindelse privat.

Jobshadowing i Europa finder typisk sted på vores partnerskoler, men det kan også være kurser eller besøg på skoler med en særlig profil, der ikke er del af vores almindelige samarbejde.

 

Samarbejdsskoler i Europa:

Land

Skole

Frankrig

Lycée Léonard de Vinci, Paris

Jacques Prevert, Paris

Italien

IIs Rolando da Piazzola

Norge

Høyanger vidaregåande skule

Lillestrøm videregående skole

Spanien

IES Botikazar, Bilbao

IES Llombail, Burianna

Tyskland

Elisabeth Langgässer-Gymnasium, Alzey

Staatliches Gymnasium ”Am Lindenberg”, Ilmenau

Østrig

Bundesgymnasium Schärding

 

b. Vietnam

Siden 2019 har Frederiksborg Gymnasium og HF haft udvekslinger med Nguyen Tat Thanh Lower and Upper Secondary School i Hanoi, Vietnam. Frederiksborg Gymnasium og HF sender typisk to lærere og ca. 18 elever på udveksling, hvor eleverne indkvarteres privat. Besøget i Vietnam finder som regel sted i oktober/november, og genbesøget ligger i foråret.

Udvekslingen i Hanoi har en tydelig forbindelse til vores årlige indsamling ”Giv en hånd til Hanoi”, hvor eleverne på Frederiksborg Gymnasium og HF donerer en dagsløn til at renovere skoler i Vietnam. Læs mere om indsamlingen nedenfor.

Globus har støttet udvekslingen i 2023/24, og der sigtes efter at opnå fortsat støtte i fremtiden.

 

c. Grønland

Frederiksborg Gymnasium og HF har løbende haft projekter i Grønland, herunder projekter til udvikling af undervisningsmateriale, men også udveksling med gymnasiet i Nuuk, GUX Nuuk.

”Katuaq”-projektet er støttet af Nordplus Junior fra 2022-25 og indebærer dels jobshadowing for lærere både i Hillerød og Nuuk dels klasseudvekslinger i Hillerød og Nuuk. Der udarbejdes desuden et kompendium til undervisningsbrug på baggrund af projektet.

Giv en hånd til Hanoi

Frederiksborg Gymnasium og HF har i 2019, 2020, 2021 og 2022 samlet ind til at renovere skoler i det nordlige Vietnam omkring byen Sa Pa i samarbejde med rejsebureauet Topas. Desværre blev indsamlingen i 2023 aflyst som følge af ændret lokal lovgivning omkring velgørenhed, men indsamlingen forventes gennemført igen i efteråret 2024.

Vi har tidligere renoveret en skole i Nam Lang, hvor eleverne tilhører den etniske minoritet Red Dao. På skolen lærer de først og fremmest vietnamesisk, som er en forudsætning for videre uddannelse.

Skolens ene længe var i meget dårlig forfatning, og vi havde derfor indgået et samarbejde med Topas Travel om at rejse midler til at få muret en bedre bygning op. I november 2019 deltog alle skolens 1.g elever i en indsamling, hvor de arbejdede i deres familier, på arbejdspladser i Hillerød og omegn og på skolen og donerede dagslønnen på 350kr til formålet. Resultatet af indsamlingen d. 27. november 2019 blev 145.400 kr. Se regnskabet her. Se før og efter billederne:

I 2020 blev der ligeledes samlet ind. Denne gang omfattede indsamlingen både 1.g og 2.g. Mange HF’ere og 3.g’ere valgte også at deltage. Resultatet blev 195.830kr. Se regnskabet ved at klikke her.

På grund af Corona måtte vi indstille udvekslingerne. Næste besøg i Vietnam var derfor i november 2022. Vi har nu – ud over skolen i Nam Lang – også renoveret skolen i Ban Pho og kostskolen i Nam Sai. Her er der bygget en hel ny boligafdeling til de elever, der bor for afsides i bjergene til at nå en landsbyskole. Ved indsamlingen i december 2021 blev der samlet 395.000 kr. ind. Du kan se regnskabet for 2021 indsamlingen ved at klikke her. Restregnskabet kan læses ved at klikke her. 

Under besøget i Sa Pa i november 2022 overværede vi indvielsesceremonien i Nam Sai. Alle eleverne har nu hver deres seng, bygningskapaciteten er fordoblet og lærerne har fået helt ny bygning. Der er også store forbedringer i toiletfaciliteter. På billedet kan du se ceremonien med os og de små elever.

Ved indsamlingen i december 2022 blev resultatet 380.000kr. Regnskabet for 2022 indsamlingen kan læses ved at klikke her. Ved vores besøg i efteråret 2023 så vi renoveringen af skolen i Ban Pho, der blev renoveret for indsamlingen i 2022, se billederne nedenfor. Det er desuden muligt at læse en beretning fra besøget fra to af skolens elever, Alma og Nanna ved at klikke her.