Kontakt – Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunen, regionen, erhvervslivet  og kulturlivet i Hillerød, lærerne og eleverne på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling.

anders bulow

Formand

Thomas Vang Christensen

Ret&Råd

tc@ret-raad.dk

kathrine richardson

Næstformand

Katherine Richardson

Københavns Universitet

kari@science.ku.dk

Mikkel portrætter kvadratisk til website 767px 02 (002)
Mikkel Wrang

 Region Hovedstaden  

mikkel.wrang@regionh.dk

David Tokarski
David Tokarski

Kommunalbestyrelserne i regionen 

david.tokarski@outlook.dk

Skolechef

Hanne Frederiksen

Hillerød Kommune

hafr@hillerod.dk

Boris E E

Studieadministrativ Leder

Boris Eriksen Eidemak

UCC Professionshøjskolen

boei@ucc.dk

mette skougaard

Museumsinspektør – Frederiksborgmuseet

Mette Skougaard

mette@skougaard.com

AE

Medarbejderrepræsentant

Anne Andersen

ae@fgc4.dk 

jesper andersen

Medarbejderrepræsentant

Jesper Hasmark Andersen

ja@fgc4.dk

                                    William

Elevrepræsentant

Naja Rose Fihl

najarose@hotmail.com

 NY elev i bestyrelsen 2020a (002)

Elevrepræsentant

Julius Blauenfeldt

julius@blauenfeldt.dk

Anders Jensen

Vicerektor

aj@fgc4.dk

dorte buchmann

Dorte Vest Büchmann

Vicerektor

dvb@fgc4.dk

AK1

Rektor (Sekretær)

Anders Krogsøe

akr@fgc4.dk

  

 

Bestyrelsesreferater

Man kan herunder hente referater fra de sidste 5 års bestyrelsesmøder

2017
2018
2019
2020
2021
2022
24.01
22.03 
27.03 03.04
24.03 05.04 
16.03
11.06 
04.06
03.06 
08.06 07.06
13.06
01.10
01.10 
01.10  25.10 04.10
 25/9     06.12
03.12
05.12 
03.12 07.12 06.12