Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunen, regionen, erhvervslivet  og kulturlivet i Hillerød, lærerne og eleverne på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling. 

Katherine Richardson

Næstformand, Københavns Universitet

AKR – Anders Krogsøe

Historie, Musik, Rektor, Religion
Personale, strategi, økonomi Fraværsansvarlig for 1a, 1d, 1j, 1m, 1s, 1u, 1z. Tlf.: 48201041

AJ – Anders Jensen

Dansk, Historie, K og S faggruppen, Vicerektor
Portefølje og personale Fraværsansvarlig for 1f, 1i, 1k, 1t, 1v, 1w, 1x, 1y Aftenvagt søndag og morgenvagt mandag. Tlf. 41624919

DVB – Dorte Vest Büchmann

Biologi, Bioteknologi, Kemi, Vicerektor
Mundtlig eksamen, udviklingsarbejde, skema Fraværsansvarlig for 3a, 3b, 3d, 3s, 3v, 3x, 3y. Aftenvagt onsdag og morgenvagt torsdag. Tlf.: 61659920

Boris Eriksen Eidemak

Københavns Professionshøjskole

David Tokarski

Kommunalbestyrelserne i regionen

AE – Anne Andersen

Biologi, Nat. faggruppen, Naturgeografi

Hanne Frederiksen

Skolechef - Hillerød Kommune

Bestyrelsesreferater

Man kan herunder hente referater fra de sidste 5 års bestyrelsesmøder

2019: 27.0304.0601.1005.12,

202027.03 04.0601.1005.12,

2020 03.04 03.0401.1003.12

202124.0308.0625.1007.12

202205.0407.0604.1006.12

202328.0307.0609.1013.12

2024: