SU og ungdomskort

Ungdomskort

Du kan med et ungdomsskort få rabat på dine transportudgifter. Egenbetalingen er 395 kr. pr. måned. Du skal selv bestille dit ungdomskort. Er du i tvivl kan du kontakte Gitthe Bekker adm. 2.

SU

Du kan få alle oplysninger om SU på en ungdomsuddannelse på su.dk, men Gitthe Bekker kan hjælpe dig med at forstå reglerne.

Hvordan får jeg SU?

Du skal selv søge og lave ændringer i din SU i “Min SU” på su.dk. Du kan søge SU, når du er indskrevet på en uddannelse. Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år.

Hvad er betingelserne for at få SU på en ungdomsuddannelse?
  • Du skal være fyldt 18 år. Du skal være studieaktiv.
  • Du modtager ingen anden offentlig støtte beregnet på at dække dine leveomkostninger.
  • Du skal være dansk statsborger eller berettiget til at modtage støtte (se under udenlandsk statsborger på su.dk og find reglerne for ligestilling med danske statsborgere). Hvis du er udenlandsk statsborger skal du søge SU på su.dk, men udfylde en særlig ansøgning for udenlandske statsborgere. Du får adgang til ansøgningen på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU. 
Hvornår får jeg SU, når jeg har søgt?

Du får SU kvartalet efter du er fyldt 18 år (januar, april, juli, oktober).

Der går normalt ca. op til 1 måned fra ansøgningen er sendt af sted, til pengene er på din Nem-konto. Der kan dog gå længere tid, hvis der er mange ansøgninger, eller hvis særlige forhold omkring din ansøgning skal undersøges. Se nærmere under punktet: hvad skal jeg være opmærksom på omkring SU?

Hvad skal jeg være opmærksom på omkring SU?

Det er bl.a. dit eget ansvar at:

  • oplyse hvis der sker ændringer i dine SU-forhold. Du har oplysningspligt, og du bekræfter under strafansvar, at oplysningerne er korrekte, når du søger SU
  • din adresse altid er korrekt registreret i folkeregisteret, jævnfør CPR-reglerne
  • sørge for, at den konto, du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto
  • giver Skattestyrelsen besked, hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser – lav selv ændringerne i Skattestyrelsens TastSelvBorger  .
  • holde øje med hvor meget du må tjene (dit fribeløb), mens du får SU – hvis du har tjent for meget, kan du fravælge SU inden den 15. i måneden før. På den måde kan du måske undgå at betale SU tilbage
  • søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig – på grund af for eksempel arbejdsløshed eller langvarig sygdom
  • give besked hvis du stopper eller skifter uddannelse – du giver besked til en SU-medarbejder på dit (tidligere) uddannelsessted. Husk, at du altid skal søge SU og eventuelt SU-lån i minSU på ny, hvis du skifter uddannelse og/eller uddannelsessted, eller hvis du forlænger din uddannelse – uanset om det er så samme eller et nyt uddannelsessted.

HUSK at du er underlagt strafansvar, når du giver oplysninger til os. Snyd med SU-midlerne kan føre til politianmeldelse.

Du får normalt SU som hjemmeboende, når du går på en ungdomsuddannelse, fordi man som grundregel regner med, at du er hjemmeboende. 

Du skal tage kontakt til din studievejleder, hvis du ønsker udeboende SU. Er du mellem 18 og 20 år skal der nemlig være en dispensation til dette. Derefter skal du ind og søge på SU.dk

Du skal betale skat af SU ligesom af andre indtægter. Når der trækkes skat af din SU, bruger SU som udgangspunkt dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at SU i stedet skal bruge dit bikort eller en forhøjet trækprocent, skal du oplyse det i minSU.

Der er en garanteret minimumssats for SU, og du kan kun få mere, hvis dine forældre tjener under en vis grænse. Se su.dk vedrørende satser. Tildeling af SU er afhængig af dine forældres indtægt, indtil du er 20 år. SU går to år tilbage i beregning af dine forældres samlede årsindtægt. 

Hvor kan jeg få mere at vide om SU?

Du kan finde alle oplysninger på su.dk, og det er en god ide at tjekke siden.