Forældremøder

Forældremøder

Når et ungt menneske starter på en ungdomsuddannelse, vil man som forældre opleve, at kontakten til gymnasiet vil være stærkt reduceret i forhold til kontakten til folkeskolen.

Faktisk er der kun planlagt obligatoriske forældremøder for forældre til elever i 1g.

Det drejer sig om:

  • Fyraftensmøde d. 16. august 2023
  • Forældreaften d. 6. december 2023 kl. 18.30 (Nærmere information følger)
  • Virtuel forældrekonsultation d. 20. februar 2023. (Tilmelding og nærmere information følger)

Hvis der i øvrigt opstår problemer, som man ønsker at tale med skolen om, er man som forældre altid velkommen til at henvende sig til rektor på 48 20 10 40 eller til en studievejleder.