Forskerspirer

Forskerspirer

Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder interesserede elever at deltage i projekt forskerspirer

Projekt Forskerspirer er en landsdækkende konkurrence, der henvender sig til 2. års elever i STX, HTX, HHX og 1. års elever på HF, der har et fagligt overskud. Deltagelse i projektet ligger som udgangspunkt ud over den almindelige skolegang, hvilket kræver et særligt fagligt engagement og en stor del af elevernes fritid. 

Som forskerspirer får eleverne mulighed for dels at få et indblik i forskningens verden, dels at fordybe sig i et selvvalgt emne inden for humaniora, natur-, samfunds-, bio – og sundhedsvidenskab. Projekt Forskerspirer er således den eneste danske konkurrence, hvor gymnasieelever kan prøve kræfter med forskning inden for alle fagområder.

Målet er, at eleverne udarbejder en synopsis til et forskningsprojekt, som kan udføres på 4-5 uger. Synopsen udvikles i samarbejde med koordinatoren på gymnasiet og en forsker med viden om det valgte emne. 

Eleverne konkurrerer om at lave det bedste projektforslag inden for hhv. SUND, HUM, NAT og SAMF. De fire vinderprojekter belønnes med 20.000 kr. hver, så spirerne kan realisere deres forskningsprojekt.

For yderligere information kan man rette henvendelse til uddannelsesleder Jens Vernstrøm Andersen på jea@fgc4.dk eller læse mere på forskerspires hjemmeside: www.forskerspirer.ku.dk/