Studievejledning

Studievejledning

Studievejlederne på Frederiksborg Gymnasium og HF arbejder, i samarbejde med ledelsen, klassernes team og skolens psykolog, med at hjælpe dig til at gennemføre gymnasie- eller hf-uddannelsen.

På FG er der i alt 6 studievejledere, som har kontorer i villaen til højre for skolens indkørsel. Der vil på alle undervisningsdage og i eksamensperioden være en studievejleder til stede på kontorerne mellem kl. 10:00 og 14:00. Til hver studieretnings- og hf-klasse er der tilknyttet en studievejleder, som er ham/hende du først og fremmest kan henvende dig til. Men hvis der er spørgsmål eller problemer, der kræver hurtige svar eller løsninger, kan du også henvende dig til en af de andre studievejledere. Under kontakt kan du se, hvem der er din studievejleder, og hvornår studievejlederne træffes.

CA – Camilla Jacobsen

Dansk, K og S faggruppen, Religion, Studievejledning

BU – Tine Busk Bovin

Dansk, Engelsk, Studievejledning
1f, 1w 2x, 2p 3b, 3y Træffes mellem 8:10 og 15:25 på almindelige skoledage på 31184014

HA – Sanne Hansen

Idræt, Studievejledning, Tysk
1d, 1m, 1u,  1p 2f, 2m, 2q 3m, 3t, mellem 8:10 og 15:25 på almindelige skoledage på 5059 3670

KB – Karin Breinholt

Dansk, Studievejledning
1i, 1k, 1t, 1v, 1x, 1y 2d, 2i, 2r 3f, 3j, 3k, Træffes mellem 8:10 og 15:25 på almindelige skoledage på 4091 4810

SJ – Sune Juhl Sigsgaard

Biologi, Studievejledning
Team Danmark koordinator 1z, 2z, 3z Eliteidrætselever Træffes 8:10-15:25 på almindelige skoledage på  2684 8369

RH – Rikke Werther Hansen

Dansk, Samfundsfag, Studievejledning
1a, 1r 2j, 2k, 2s, 2v, 2w, 2y 3i, 3u, Træffes 8:10-15:25 på almindelige skoledage på 61712553

Hvad kan studievejlederne hjælpe dig med?

Studievejlederne vil gennem individuelle samtaler støtte og vejlede den enkelte elev i spørgsmål af både faglig og personlig karakter. Det kan bl.a. være

  • Valg af fag og omvalg af uddannelse eller studieretning.
  • Fravær.
  • SU.
  • Støtteordninger som  IT-rygsæk, mentorordninger etc..
  • Team DK-ordninger.
  • Personlige problemer som f.eks. familieproblemer, mistrivsel, psykiske problemer, misbrug.
Hvordan kommer du i kontakt med studievejlerne

Som skrevet vil du kunne komme i kontakt med en studievejleder alle undervisnings- og eksamensdage mellem 10:00 og 14:00 på kontorerne til højre for indkørslen.

Hvis du skal i kontakt med din klasses studievejleder kan du herunder se, hvornår vedkommende har kontortid.

Du kan selv henvende dig direkte til studievejlederne, eller du kan via ledelsen eller din klasses team blive henvist til samtale med en studievejleder.

Studievejlederen vil i nogle tilfælde, hvis I er enige om det, kunne henvise videre til skolens psykolog.

Træffetider

Studievejlederne kan træffes personligt dagligt 10:00-13:40 i Studievejledningen (villa ved hovedindgangen) eller på tlf: 48 20 10 52 / 48 20 10 53.
Endvidere kan den enkelte studievejleder træffes mellem 8:10 og 15:25 på mobiltelefon. De enkelte vejlederes mobilnumre kan ses herunder

Lige ugerMandag   Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag
Modul 1     
Modul 2Camilla Sanne Rikke Karin Sune
Modul 3CamillaSanne Rikke Karin Tine
Modul 4     
Ulige ugerMandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag
Modul 1     
Modul 2CamillaSanneSune Karin Rikke
Modul 3CamillaSanne Tine Karin Rikke
Modul 4     

Skat under uddannelse

I linket kan du læse hvordan du skal forholde dig i relation til at betale skat under uddannelse.

www.skat.dk/unge

Adgangskrav til videregående uddannelser

Du kan herunder se, hvilke studier dit valg af studieretning og fag giver adgang til.

Adgangskortet

Studievalg Kbh.

Vejledning om valg af videregående uddannelse efter 3.g. og 2.hf.

Din studievalgsvejleder hedder Emilie Sonne Storbjerg og kan kontaktes på e-mail: emst@studievalg.dk.

I løbet af din tid på skolen, vil der være 4 obligatoriske vejledningsarrangementer for din klasse om valg af videregående uddannelse. Disse arrangementer indgår i din undervisningsplan og vil fremgå af Lectio.

Til de obligatoriske arrangementer bliver reglerne for optagelse på en videregående uddannelser forklaret, du lærer at finde relevante oplysninger om videregående uddannelser, og du vil komme til at arbejde med selve valgprocessen; dvs. hvordan du finder frem til hvilke uddannelser, det vil give mening for dig at søge ind på.

Udover den obligatoriske vejledning for din klasse, har du også mulighed for at få individuel vejledning om valg af videregående uddannelse.

I forbindelse med de obligatoriske vejledningsarrangementer for din klasse, vil du blive bedt om at svare på et spørgeskema. Hvis dine svar udtrykker, at du har brug for individuel vejledning, vil du blive inviteret til en samtale af din studievalgsvejleder.

Ønsker du en individuel vejledningssamtale på skolen, og er du ikke blevet inviteret til en, kan du altid skrive til din studievalgsvejleder, eller selv gå ind via dette link og booke en tid:

www.studievalg.dk/book

Der vil desuden hvert skoleår være tilbud om at deltage i frivillige kollektive arrangementer. Disse kan fx handle om, hvordan man målretter et sabbatår, eller hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med at ville søge ind på dele af – eller en hel – videregående uddannelse i udlandet. Disse arrangementer annonceres i Lectio.

Med venlig hilsen
Studievalgsvejleder

Studievalg Danmark