Team Danmark

Team Danmark

På Frederiksborg Gymnasium og HF har vi fået status af Team Danmark Uddannelsespartner.
Det betyder,  at vi kan tilbyde unge eliteidrætsudøvere en 3- eller 4-årig studentereksamen på vilkår, så eleven samtidig har mulighed for at træne sin idræt, deltage i stævner etc. Du kan læse mere i brochuren og interviewet med to Team Danmark elever herunder.

I praksis betyder det at:

  • Skolen støtter op, når eliteidrætsudøvere skal til stævner/konkurrencer i eller uden for landets grænser.
  • Skolen har en Team Danmark-koordinator, Sune Juhl Sigsgaard, som også er studievejleder. Team Danmark-koordinatoren fungerer som bindeled mellem klubber/forbund og skolen og hjælper eleven med de udfordringer, der måtte melde sig i forbindelse med uddannelsen. Du kan kontakte Sune på følgende mail sj@fgc4.dk eller telefon 26 84 83 69
  • Skolen tilrettelægger en fleksibel plan for aflevering af skriftlige opgaver.
  • Skolen tilrettelægger en fleksibel eksamen for eleverne.
  • Vi støtter op om Hillerødordningen, hvor eliteidrætsudøvere kan møde senere mandag og onsdag for at passe deres træning.
  • Skolen udbyder særlige studieretninger til elever tilknyttet Team Danmark. Se nederst på denne side.

Vi søger således at hjælpe hvor det er nødvendigt, så man som eliteidrætselev har de optimale betingelser for at gennemføre sit uddannelsesforløb og sine eksamener, samtidig med at man kan passe sin træning.

Du kan se eller gense vores virtuelle orienteringsaften for eliteidrætselever fra januar 2021 nedenfor. Se desuden vores brochure om eliteidræt.

 

 

Brochure for eliteidræt

Virtuelt orienteringsmøde for eliteidræt

Pga. Corona-restriktioner var orienteringsmødet i januar 2021 virtuelt og blev derfor optaget. Det er muligt at gense det her.