Menu

Tysk

Tysk er modersmålet for 95 millioner mennesker. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner og tysk kultur har altid været en inspirationskilde for Danmark.

På Frederiksborg Gymnasium tilbydes tysk som fortsættersprog på A- og B - niveau og som studieretningsfag på A-niveau.

 

...som studieretningsfag

Tysk (fortsættersprog) indgår som studieretningsfag på A-niveau.

 

...som valgfag

Tysk (fortsættersprog) kan vælges som 2. fremmedsprog på  B- eller A-niveau i nogle af de naturvidenskabelige studieretninger. 

 

B-niveau (fortsættersprog)

Her bygger vi videre på dine kundskaber fra Folkeskolen:

  • Du lærer at føre en samtale på tysk og diskutere forskellige synspunkter.
  • Du lærer at forstå talt tysk, samt at læse og forstå nyere og enkle ældre tyske tekster.
  • Du lærer at udtrykke dig på et varieret, skriftligt tysk.
  • Du lærer om tyske kultur- og samfundsforhold.

B-niveauet kan være 2. fremmedsprog i alle ikke-sproglige studieretninger og kan være 3. fremmedsprog i en 3- eller 4-sproglig studieretning. Tysk B ligger i 1. og 2.g. B-niveauet afsluttes med en mundtlig eksamen.

 

A-niveau (fortsættersprog)

Her arbejder du med mange af de samme elementer som på B-niveauet. Målet er at gøre tysk til et sprog, du kan udtrykke dig mere nuanceret på – mundtligt og skriftligt og at give dig en dybere indsigt i tysksprogede kulturer. På fagets A-niveau:

  • Lærer du at føre en samtale på et nuanceret og sammenhængende tysk.
  • Lærer du at analysere og diskutere tekster og emner på tysk.
  • Lærer du at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og præcision.
  • Tilegner du dig en grundig viden om tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold.

A-niveauet kan vælges fra 1.g i studieretningen eller vælges i 3.g, hvor det bygges oven på et B-niveau. A-niveauet afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.