Menu

Frivillige aktiviteter

På Frederiksborg Gymnasium er der mulighed for at gå til mange forskellige frivillige aktiviteter. Der kan både være tale om frivillig undervisning eller elevstyrede aktiviteter og klubber:

 • Lektiecafe
 • Frivillig billedkunst
 • Volleyball
 • Fodbold
 • Badminton
 • Ultimate
 • Mini-musikskolen
 • Kor
 • Big Band
 • FG´s elevklubber fx CU, Den lunelæsehule, Grøn Fløj, Q, Knallertklubben, SPAS, Debatklubben
 • Elevrådet