Menu

Naturfag

(biologi, geografi, kemi)

Naturvidenskab har som målsætning, at kursisten skal opnå en indsigt i naturvidenskabelige metoder og fagområder gennem en undervisning, der både er eksperimentel og teoretisk. Det skal sætte kursisten i stand til at behandle og formidle naturvidenskabelige emner og at forholde sig kritisk og konstruktivt til aktuelle emner med naturvidenskabeligt indhold.

 

...som obligatorisk fag

I den naturvidenskabelige faggruppe, som ligger i 1. hf, indgår biologi, geografi og kemi på C-niveau.

 

C-niveau

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i fællesfaglige problemstillinger. Emne- og projektarbejde veksler med kursusperioder, hvor de 3 fags kernepensum gennemgås. I emne- og projektperioder arbejdes der fællesfagligt, men ikke nødvendigvis med elementer fra alle tre fag i alle emner og projekter. Som eksempler på fællesfaglige emner inden for eller på tværs af følgende områder kan nævnes:

Sundhed

  • Lever vi for fedt? Både i rige og fattige områder/lande oplever vi en fedmeepidemi – hvorfor? Hvad skal der til, for at kostens sammensætning er ok?
  • Hvad er aids? Hvordan får man det? Hvorfor er det så udbredt? Hvorfor er det så svært at bekæmpe? Hvilke konsekvenser har det?
  • Hvad gør alkohol, tobak, narkotika ved mig? Hvad er der i skidtet? Hvorfor bliver man afhængig? Hvor og hvordan produceres det? Og hvorfor er der så mange penge i det – også for producenterne/producentlandene?

Levevilkår

  • Hver dag går 800 mill. mennesker sultne i seng. Er vi for dårlige til at fordele de fødevarer, der produceres i verden, eller er der bare ikke mad nok? Kan ændrede dyrkningsmetoder afhjælpe problemet eller skal vi anvende ny teknologi: GenModificerede Organismer/GMO? Hvilke konsekvenser vil det have?

Miljø

  • Er der nok rent drikkevand? I Danmark drikker vi af vores grundvand – men hvordan dannes det egentligt? Og gør vi nok for at passe på det?
  • Vi går mod varmere tider – siger de fleste forskere. Men hvad er årsagerne? Skyldes det solens aktivitet, eller skyldes det menneskelige påvirkninger af klimaet? Og hvad vil konsekvenserne være – ikke mindst for klodens planter, dyr og mennesker?

Ressourceudnyttelse, produktion og teknologi

  • Hver dag forbruger du en mængde ting. Fra du står op og tænder lyset, tager dit morgenbad, spiser din morgenmad, tager bussen i skole, slår et smut forbi en fastfood- eller tøjbutik eller det lokale fitnesscenter efter skole, læser lektier og ser TV til du igen ligger i din lækre seng med dundynerne og silkelagnerne. Men hvor kommer alle disse ting fra? Hvor kommer energien fra? Hvor kommer materialerne fra? Hvor kommer maden fra?

Stoffer, materialer, produkter

  • Hvad er sminke lavet af? Hvordan produceres det? Og er det sikkert nok at bruge?

Evaluering

Der gennemføres løbende evalueringer, der sikrer, at kursisterne jævnligt får mulighed for at vurdere deres udbytte.

Eksamen

Der afholdes en individuel, mundtlig prøve Eksaminationstiden er 30 minutter. Forberedelsestiden er 30 minutter.