Nyheder

Trivselsindsats

Trivsel efter Corona-nedlukningerne

Frederiksborg Gymnasium & HF har særlig fokus på at samle op på elevernes trivsel efter de to nedlukninger som følge af COVID-19.

Indsatser i skoleåret 2021-2022

Skolen har nedsat et særligt trivselsudvalg, er arbejder med at samle op på elevernes trivsel, både socialt og fagligt. I udvalget er repræsentanter fra ledelsen samt fra skolens stx- og hf-udvalg. Udvalget med trivsel både socialt og fagligt fortsætter gennem hele skoleåret.

I skoleåret er følgende indsatser i fokus:

  • En re-intro for fortsætterklasser i starten af august for at ryste klasserne sammen igen efter nedlukningerne
  • Ekskursioner for 2g i september med kombineret fagligt fokus og teambuildingspillet Mystery Makers
  • Elevsamtaler med klasserne med fokus på klassens trivsel efter genåbningen
  • Vi tilbyder et forløb ved navn Boost til elever, der oplever at føle sig mere end normalt presset i hverdagen

 

Indsatser i skoleåret 2020-2021

I februar 2021 blev der indgået en politisk aftale, der både indebar ønske om at styrke elevernes trivsel og at give eleverne et fagligt løft efter lange perioder med virtuel undervisning. På Frederiksborg Gymnasium & HF har vi lavet følgende indsatser:

  • Alle elever i 1g, 2g og 1hf var på dagsture til Camp Adventure, hvor de vandrede i Skovtårnet og besøgte klatreparken sammen med enten deres idrætslærer eller teamlærere.
  • Alle 1g, 2g og 1hf elever spillede det virtuelle teambuilding spil ”The Investigation”
  • Fælles foredrag om at være isoleret med Alfred Hannibal fra TV-programmet ”Alene i Vildmarken”, der fortalte på baggrund af sine erfaringer med at være fanget i vildmarken.
  • Alle afgangsklasser spiste brunch på sidste skoledag
  • Undersøgelser af elevernes trivsel under nedlukningerne

Seneste nyheder