Naturgeografi

Naturgeografi

Naturgeografi handler om at løse hverdagens små mysterier.

Hvorfor blæser det og hvor kommer vinden fra?
Hvad sker der egentlig med klimaet og hvorfor?
Kan det virkelig passe at Jordens kontinenter er i konstant bevægelse?
Mangler vi rent drikkevand i Danmark selvom det regner ‘hele tiden’?
Hvorfor bor mange mennesker tæt på vulkaner og kan man forudse et udbrud?
Kan Danmark blive ramt af naturkatastrofer?
Hvorfor er der større oversvømmelser i København end i andre byer på Sjælland?
Hvorfor regner det mest i Jylland?

Overordnet set opnår du en forståelse af samspillet mellem natur og mennesker ved at arbejde med aktuelle problemstillinger som f.eks. klimaforandringer, ressourcemangel og naturkatastrofer. I arbejdet med problemstillingerne fokuseres der på bæredygtige og innovative løsninger.

I faget anvendes en række af forskellige arbejdsmetoder såsom forsøg, tolkning af kort, projektarbejde samt feltarbejde, hvor der er mulighed for at se tingene i virkeligheden.

Der arbejdes med en global synsvinkel der dækker hele verden inklusiv atmosfæren og Jordens indre. Der ses også på nogle lokale forhold (fx i Nordsjælland eller i Nairobi) samt større regioner (fx EU eller Amazonas).

 

…som obligatorisk fag

Naturgeografi kan, ligesom biologi eller informatik, indgå som obligatorisk fag på C-niveau.

 

 …som valgfag

Naturgeografi kan vælges på C- og B-niveau

 

C-niveau

 I naturgeografi på C-niveau skal vi ifølge bekendtgørelsen arbejde med følgende kernestof:

Jordens og landskabernes processer:

 • Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
 • Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer
 • Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
 • Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund

Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår:

 • Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
 • Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
 • Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
 • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning

Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning:

 • Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
 • Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
 • Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Her har du nogle eksempler på, hvad det er for temaer, vi i naturgeografi konkret kunne vælge at beskæftige os med:

 • Global opvarmning – hvad er årsagerne, hvad er konsekvenserne og hvilke løsningsstrategier bør vi satse på?
 • Jordskælv og vulkanudbrud – er de til at forudsige?
 • De tropiske regnskove ryddes – hvorfor og hvad er konsekvenserne?
 • Den globale fødevareforsyning er utilstrækkelig og det globale folketal vokser – hvad er årsagerne, konsekvenserne og løsningsmulighederne?
 • Energistrømme og energikredsløb – hvor får vi energien fra og er energivalget ligegyldigt?
 • Hvad gør vi med vores affald? – Er det bedst at brænde det, at satse på øget genbrug eller at eksportere det?
 • Økologisk landbrug i  Danmark – hvilke fordele og ulemper er der ved at satse på økologisk landbrug i Danmark?
 • Bæredygtighed – hvad skal der til for at aflevere et rent miljø og tilstrækkelige ressourcer til den næste generation?
 • Udvikling i den 3. verden – sker der en udvikling eller underudvikling i den 3. verden? I hvilket omfang befinder lande som Mexico, Nicaragua, Brasilien, Argentina, Elfenbenskysten, Kenya, Indien, Thailand og Indonesien sig i en krisesituation? Er globaliseringen til gavn for alle lande?

 

B-niveau

I naturgeografi på B-niveau analyserer vi de naturgeografiske problemstillinger på et lidt mere teoretisk og endnu mere sammenhængende plan. De globale og regionale variationer og forskelle samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden danner rammen for naturgeografi B. Fagets kerne er en sammenhængende stofkredsløbs- og energistrømbaseret forståelse af jordsystemet, dets struktur og funktion og dets samspil med menneskets livsvilkår. Der lægges vægt på forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag og deres forvaltning heraf.