Navn:
VP – Vibeke Petersen
Stilling:
E-Mail:
Fag:
International koordinator, Samfundsfag, Uddannelsesleder