Navn:
JOE – Simon F. Rosendahl Jørgensen
Stilling:
E-Mail:
Fag:
Fysik, Matematik