Navn:
JK – Jørgen Kloch
Stilling:
E-Mail:
Fag:
Bioteknologi, Elevkoordinator, Fysik, Kemi, Matematik