Navn:
JJ – Lise Juel Jensen
Stilling:
E-Mail:
Fag:
Historie, Tysk