Navn:
AA – Anders Agersnap
Stilling:
E-Mail:
Fag:
Historie, K og S faggruppen, Samfundsfag