Kontakt – Læsevejledere

Læsevejledere

Hvem er læsevejlederne

AL

AL – Anne Sofie Overgaard Lif

G15 +1.p, 1.q, 1.r, 2.p, 2.q, 2.r, 2a 2i 2t 2y 3s 3t 3u 3v, Ordblinde

helle olsen  HO – Helle Olsen

 G8 – 14, 2d, 2m, 2k, 2s, 2u, 2v, 3i, 3j, 3k, 3m, 3x

 

 
LJ LJ – Lotte Jensen

 G1 – 7, 2f, 2j, 2w, 2x, 2z, 3a, 3b, 3d, 3f, 3y, 3z

 

 

 

Læsevejlederne på Frederiksborg Gymnasium og HF er selv lærere, men har derudover en læsevejlederuddannelse. På FG er der ialt 3 læsevejledere, som har kontor på gul gang. Til hver studieretnings- og hf-klasse er der tilknyttet en læsevejleder, som er hende, du først og fremmest kan henvende dig til. 

I det nedenstående kan du se, hvem der er din læsevejleder.

Hvad kan læsevejlederne hjælpe dig med

Læsevejlederne kan gennem individuelle samtaler eller gruppesamtaler vejlede den enkelte elev i spørgsmål om læsning og skrivning. Det kan bl.a. være i forbindelse med

  • ordblindhed
  • vanskeligheder med stavning
  • lav læsehastighed
  • ringe læseforståelse
  • vanskeligheder med at huske det læste
  • vanskeligheder med skrivning
  • lille ordforråd

Se også læsevejledernes hjemmeside

Hvordan du kommer i kontakt med læsevejlederne

Du kan til enhver tid skrive en besked i lectio til din læsevejleder og bede om et møde.
Du kan evt. drøfte med dit lærerteam, om de mener, at det vil være en god ide.