Menu

FG-NYT

FG-Nyt er skolens nyhedsbrev til forældre og elever. Bladet udkommer 1 gang om året i august. Bladet indeholder meddelelser om undervisning, eksamen, valg af fag, studievejledning, læsevejledning samt elev- og lærerartikler om ekskursioner, studierejser, spændende undervisningsforløb etc. Desuden bringer bladet en kalender for skoleåret, som svarer til månedskalenderen i lectio.

Bladet bliver omdelt på skolen, så eleverne kan tage det med hjem.

Bladet kan endvidere downloades herunder:

August 2015

August 2016

August 2017