Menu

Optagelseskrav

Stx

9. klasse - For at blive optaget på stx skal du:

- have bestået folkeskolens afgangseksamen

- have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 9. klasse

- erklæres uddannelsesparat

- have et gennemsnit på mellem 3.0 og 5.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse, kan du blive tilbudt en vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

10. klasse - For at blive optaget på stx skal du:

- have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse

- opfylde samme krav som efter 9. klasse

- have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.-  eller 10. klasseprøver i disse fag

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse eller får et gennemsnit på 5.0 ved de lovbundne prøver efter 10. klasse, kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

Læs alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.