Menu
Lectio

Frederiksborg Gymnasium & HF modtager flot bevillig fra VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN bevilliger 3.911.200,00 kr. til projektet ”Udendørs Arbejdsrum og Trappetårn” på Frederiksborg Gymnasium & HF. Bevillingen skal bruges til at etablere to udendørs arbejdsrum og et trappetårn, der indbyder elever og lærere til at inddrage verden og naturen i den daglige undervisning.

Bevillingen fra VILLUM FONDEN betyder, at Frederiksborg Gymnasium & HF kan etablere to udendørs arbejdsrum og et trappetårn, der gør det muligt at tænke naturen ind i undervisningen ved at skabe nye innovative rammer, som undervisningen kan udfolde sig indenfor. I det ene udendørs arbejdsrum kan der undervises traditionelt, men under åben himmel, hvorimod der i det andet udendørs arbejdsrum er fokus på, at eleverne skal være innovative og kombinere praktik og teori. Rektor Anders Krogsøe fortæller, at:

”Vi er utroligt glade og stolte over at modtage den flotte bevilling fra VILLUM FONDEN, der gør det muligt for Frederiksborg Gymnasium & HF at etablere to udendørs arbejdsrum og et trappetårn til stor glæde for elever og lærere, der derved kan integrere naturen og verden omkring os i den daglige undervisning.”

Dagslys og frisk luft i undervisningen

Projektet ”Udendørs Arbejdsrum og Trappetårn” er søgt under VILLUM FONDENs særopslag Dagslys og frisk luft 2021 og bevillingen fra fonden beløber sig til 3,911.200 kr.

”Det er fondsbestyrelsens håb, at man med denne bevilling vil medvirke til at flytte undervisning og socialt liv udendørs til gavn, glæde og inspiration for skolens elever og undervisere,” skriver bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens Kann-Rasmussen.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2020 uddelte VILLUM FONDEN 752 mio. kr. VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

I forbindelse med Corona-nedlukningerne og genåbningen har skolens lærere og ledelse fået øjnene op for de muligheder, der er forbundet med at undervise udendørs. Da eleverne kom retur til skolen i foråret 2021, foregik al undervisning i første omgang udenfor og det gav mulighed for at kombinere undervisning med bevægelse, lys og luft.

De nye udendørs arbejdsrum medvirker til, at man også i tiden efter Corona-pandemien kan indtænke udendørs undervisning i dagligdagen. Etableringen af de to udendørs arbejdsrum og trappetårnet er en del af et større projekt på skolen, hvor resten af projektet finansieres af skolen selv.

”Sammen med de to udendørs arbejdsrum og trappetårnet ønsker skolen at etablere et grønt omstillingsværksted i hjørnet af skolens kantine. I omstillingsværkstedet kan man lave forskellige projekter i undervisningen. Visionen er, at det bliver et moderne projektværksted, hvor grøn omstilling af samfundet er i centrum, og hvor man fx kunne arbejde med urban gardening, insektprotein, græstofu, drivhuseffektforsøg og meget andet,” fortæller Rektor Anders Krogsøe.

Frederiksborg Gymnasium & HF mangler endnu den endelige godkendelse af byggeprojektet.

Grøn omstilling på Frederiksborg Gymnasium & HF og i Hillerød Kommune

Frederiksborg Gymnasium & HF er i gang med en grøn omstillingsproces, og byggeriet er en fysisk forudsætning for og manifestation af denne omstilling. Skolen ønsker, at den grønne dagsorden skal være en del af skolekulturen i både den daglige undervisning og i aktiviteter udenfor undervisningen.

Byggeprojekt har sin oprindelse i Det Grønne Råd, der startede som et skoleprojekt om bæredygtighed i 2019, og som i dag er et permanent udvalg på skolen bestående af både elever, ansatte og ledelse.  Frederiksborg Gymnasium & HF har desuden i 2021 opnået det Grønne Flag som en del af Grøn Skole, der er Friluftsrådet undervisningsprogram med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.

Det Grønne Flag blev hejst af borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S), ved et festligt arrangement den 27. august 2021. Hillerød Kommune har fokus på at øge biodiversiteten i kommunen, og Frederiksborg Gymnasium & HF har i maj 2021 fået en bevilling fra Hillerød Kommune på 16.000 kr., der skal gå til at udlægge engarealer, indkøbe høslet-udstyr (le og høtyve) til fremtidig naturpleje. Desuden er der indkøbt fuglekasser til at huse den sjældne hvinand på Teglgårdssøen. Bevillingen blev mandag den 15. november markeret på skolen ved besøg af Borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, der ses på billedet sammen med Rektor Anders Krogsøe, bæredygtighedskoordinator Claus Gudum og elevrepræsentanter fra Det Grønne Råd.

Tegninger af arkitekt Søren Olsen, House Arkitekter

Byggeri 2

Byggeri 1