Menu

Optagelseskrav HF

Optagelse efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du:

- have et gennemsnit på 4,0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat

- have et gennemsnit på 4.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse

- have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du ikke komme på hf efter 9. klasse. Du kan evt. tage 10. klasse . Se kravene til optagelse efter 10. klasse herunder.

Optagelse efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du:

- erklæres uddannelsesparat og have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer i 10. klasse

- aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt

- aflagt 9. klasse- eller 10. klasseprøven i tysk eller fransk og fysik/kemi eller biologi eller geografi

- have et gennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0

Hvis du ikke opfylder kravene kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der kan være adgangsgivende.

 Læs alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.