Menu

 Herunder kan du læse om den særlige profil på HF

 Gruppearbejde HF

Team og Tutorordningen

Alle hf-klasser har et lærerteam på tre lærere, som har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. En af dine teamlærere bliver din tutor, og i 1.hf og 2. hf har du tre samtaler med din tutor, som drejer sig om, hvordan det går med din hf-uddannelse. Formålet med tutorsamtalerne er at hjælpe og vejlede dig i forhold til at få gode studievaner, så du kommer nemmere og bedre gennem din hf-uddannelse.

Studietur

Hvert år tager alle 1.hf-klasserne på studietur til Berlin. Turen skal både ryste klasserne sammen socialt og give nye faglige perspektiver på de fag, du har i 1.hf. Der vil derfor altid være et stykke fagligt arbejde, du skal lave før turen, under turen og efter turen.

Projekt-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi en række projekt-perioder. Et eksempel på en projektperiode i 1.hf kan fx være danskfagets ”Journalist for en dag”, hvor du bl.a. får undervisning i skriveprocesser. Du skal også ud i felten og indsamle materiale og foretage interviews, og projektet afsluttes med en fælles dag for alle 1.hf´ere, hvor du under ledelse af en professionel journalist, skal skrive, redigere, layoute og aflevere din artikel før en deadline.

Praktik-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF har du også flere praktik-perioder. I 2. hf får du fx mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse enten her i Hillerød eller i København. Hvor og hvilken videregående uddannelse du kommer i praktik på, afhænger af dit fagpakkevalg.