Menu
Lectio
 • Slider studenter 20
 • Slider hf student 20
 • slider teamb 19
 • Slider SUP surfing
 • slider musik
 • Undervisning på Øresund
 • Udveksling til Vietnam
 • Musical 2019
 • dissekering1
 • Slider studiestartløb19
 • Studenter 2020
 • Studenter 2020
 • Årets gang: Teambuilding for 1.g og 1.hf
 • Frivillig idræt: SUP surfing
 • Årets gang: Big Bandet
 • Årets gang: Undervisning på Øresund
 • Årets gang: Udveksling til Vietnam
 • Årets gang: Musicalen 2019 "Sig det med blomster"
 • Årets gang: 2z dissekerer indvolde
 • Årets gang: Alle studiestartere i Hillerød løber 5 km

Undervisning med fysisk fremmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF

1.g, 2.g og 1.hf kan møde fysisk frem hver anden uge, hvorimod afgangseleverne i 3.g og 2.hf har 100 % fysisk fremmøde.

I tråd med den samlede nationale teststrategi er en ministeriel forudsætning for genoptagelsen af fysisk undervisning, at alle elever og ansatte løbende lader sig teste. Desuden er der en række regler for adfærd, der skal overholdes på skolen. Du kan læse om testkrav og regler for adfærd her:

Testkrav:

 • Fra torsdag d.8.4 og frem vil eleverne få mulighed for at udføre selvtest under supervision i klasserne hver mandag og torsdag. Et hold af uddannede supervisere vil gå rundt og instruere og supervisere denne test, så den udføres korrekt af eleverne efter retningslinjerne. Hvis en elev skulle teste positiv, skal eleven hurtigst muligt følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne om isolation og opfølgende PCR-test. Klassens øvrige elever hjemsendes først hvis eleven efterfølgende testes positiv i en PCR-test).
 • Er man fritaget for at bære mundbind eller for at skulle testes, skal man aflevere en lægeattest. En attestskabelon kan fås på kontoret, og udgiften finansieres af skolen. Har man haft COVID-19 indenfor de sidste 180 dage, er man også fritaget for testning (efter to uge), til gengæld skal man kunne dokumentere sit positive svar.
 • Hvis eleverne hellere vil benytte det etablerede testsystem, må de gerne fortsat det. I så fald skal de mandag og torsdag fremvise et negativt testsvar, som er maksimalt 72 timer gammelt (igen regnet fra testtidspunktet), til superviser, når de øvrige elever selvtestes. Det er altså et krav for at modtage fysisk undervisning, at man enten deltager i selvtest eller fremviser negativt testsvar to gange om ugen.
 • På vores område kan eleverne selv give informeret samtykke til test. Det gælder i den sammenhæng, at eleverne alene ved at anmode om at blive testet, giver tilstrækkeligt samtykke.

Adfærdsregler på skolen: 

 • Sprit eller vask hænder, når du ankommer
 • Hold afstand på gangene, og hold til højre
 • Gå direkte til dit klasselokale
 • Du må ikke opholde dig på fællesarealer eller i kantine i frikvartererne
 • Mad må kun spises i klasseværelset eller udendørs. Hvis du spiser udenfor, bør du holde 2 meters afstand til elever fra andre klasser.
 • Du må kun gå i kantinen i din klasses kantinetid eller bruge lugen udenfor i pauserne.
 • Hvis du skal have undervisning på et blandet valghold i 1. eller 4. modul, opfordres du til at tage hjem og deltage i undervisningen, hvis den er virtuel. 
 • Du skal bære mundbind, når du går på gangene
 • Du behøver ikke bære mundbind, når du bliver undervist i dit klasselokale
 • Der skal luftes ud mellem hvert modul

Læs brev sendt til alle elever og forældre den 26. marts ved at klikke her.

FG-C4 på Instagram.

Følg os