HF uddannelsen

HF uddannelsen

Her kan du læse om Mathias, Maria, Frida og Barfins oplevelse af hf

 hf

Hvordan foregår undervisningen?

”Det er meget forskelligt. Generelt er lærerne meget motiverende og meget glade
for deres fag. Der er dog mange forskellige typer af lærere, og der er meget stor
variation fra fag til fag. Der er jo også de her projekter, som fylder en del i nogle fag,
hvilket også giver ret meget variation. Nogle fag arbejder rigtigt meget sammen på
tværs. Eksempelvis religion, samfundsfag og historie.”

Hvad er jeres egen rolle i undervisningen:
”Det er ikke så ofte, lærerne bare står og snakker og snakker. Man bliver inddraget i undervisningen
en del. Og man kan altid få hjælp, hvis man spørger. Lærerne er generelt gode til at have øje
for den enkelte elev. De er gode til at fange de forskellige elevtyper.”

Hvad er fordelen ved, at man ikke får karakterer løbende? Er det ikke svært at vide hvor man står
rent fagligt?

”Nej, det er det slet ikke. For man får udtalelser fra sine lærere. Og man får også besked om man
ligger over eller under middel eksempelvis. Men også en begrundelse. Det synes jeg er rarere,
da man ikke bare bliver bedømt med et tal, men får noget konstruktiv kritik. Man får en udtalelse
og en snak om, hvor man ligger niveaumæssigt. Og det er nemmere at forholde sig til skriftlig
feedback end bare et tal.”

Er det ikke lidt voldsomt at skulle til eksamen i alle fag?

”Jo, altså, vi skal selvfølgelig udvise en del ansvar for egen læring. Det motiverer én til at tage
bedre noter. Det kommer mere naturligt, at man ligesom hanker op i sig selv. Men så er der ikke
nogen tilfældigheder. Man ved fra starten, hvad man skal.”

Hvad er fordelene i at være på så stor en skole?

”Der er noget for enhver smag. Og der er næsten helt sikkert nogen, som man kender i en eller
anden klasse. Fra folkeskolen eller fra andre sammenhænge. Og der er utroligt mange klubber
og arrangementer. Det her motto med, at der er plads til alle, plads til dig, der passer faktisk ret
godt her på skolen. Der er jo alt fra den lune læsehule til KFS til tegneserieklubber. Der er virkelig
mange forskellige mennesker og sjove arrangementer.”

Præsentation af hf-uddannelsen – 2018

Fagpakker på hf

Samfund og sammenhænge: Samfundsfag B – Matematik B  
(rettet mod bl.a. socialrådgiver, offentlig administration, økonomi og IT, finansøkonom)

Krop og sundhed: Biologi B – Psykologi C
(rettet mod bl.a. sygeplejerske, fysioterapeut, laborant, bioanalytiker)

Individ og samfund: Samfundsfag B – Psykologi C 
(rettet mod bl.a. pædagog, lærer, politi, socialrådgiver)

Design og kreativitet : Billedkunst B – Design og arkitektur C 
(rettet mod bl.a. multimedie- og grafisk designer, designteknolog, e-design, lærer)

Hvis du vil læse mere om hf-uddannelsen, dens fag, opbygning, den særlige hf-profil og optagelseskrav kan du læse mere her