Fag – Tysk (STX)

Tysk

Tyskland er naboland, samhandelspartner og et centralt land i det europæiske samarbejde. Derfor er tyske sprogkundskaber er en vigtig tillægskompetence i et fremtidigt job. Tysk er et plus.

På Frederiksborg Gymnasium tilbydes tysk som fortsættersprog på A- og B – niveau og som studieretningsfag på A-niveau.

 

…som studieretningsfag

Tysk (fortsættersprog) indgår som studieretningsfag på A-niveau.

 

…som valgfag

Tysk (fortsættersprog) kan vælges som 2. fremmedsprog på  B- eller A-niveau i nogle af de naturvidenskabelige studieretninger. 

 

B-niveau (fortsættersprog)

Her bygger vi videre på dine kundskaber fra Folkeskolen:

  • Du lærer at føre en samtale på tysk og diskutere forskellige synspunkter.
  • Du lærer at forstå talt tysk, samt at læse og forstå nyere og enkle ældre tyske tekster.
  • Du lærer at udtrykke dig på et varieret, skriftligt tysk.
  • Du lærer om tyske kultur- og samfundsforhold.

B-niveauet kan være 2. fremmedsprog i alle ikke-sproglige studieretninger og kan være 3. fremmedsprog i en 3- eller 4-sproglig studieretning. Tysk B ligger i 1. og 2.g. B-niveauet afsluttes med en mundtlig eksamen.

 

A-niveau (fortsættersprog)

Her arbejder du med mange af de samme elementer som på B-niveauet. Målet er at gøre tysk til et sprog, du kan udtrykke dig mere nuanceret på – mundtligt og skriftligt og at give dig en dybere indsigt i tysksprogede kulturer. På fagets A-niveau:

  • Lærer du at føre en samtale på et nuanceret og sammenhængende tysk.
  • Lærer du at analysere og diskutere tekster og emner på tysk.
  • Lærer du at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og præcision.
  • Tilegner du dig en grundig viden om tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold.

A-niveauet kan vælges fra 1.g i studieretningen eller vælges i 3.g, hvor det bygges oven på et B-niveau. A-niveauet afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.