Fag – Spansk (STX)

Spansk

Spansk tales i dag af ca. 400 mio. mennesker i Spanien, Syd- og Mellemamerika. I USA har mere end 40 mio. mennesker spansk som modersmål.

 • Du får i gymnasiet øvelse i at tale spansk og diskutere alt lige fra dagligdags emner i de spansktalende lande til f.eks. gadebørn i Latinamerika, Castros Cuba og Spanien før og nu.
 • Du kommer til at læse, forstå og skrive spansk via litteratur, artikler, film, musik og internettet.
 • Du opnår kendskab til kulturelle og samfundsmæssige forhold i Spanien og Latinamerika.

 

…som studieretningsfag

Spansk indgår som studieretningsfag på A-niveau.

 

…som valgfag

Spansk kan vælges som frit valgfag på A-niveau. 

 

A-niveau

På spansk A-niveau kommer du til at lære at:

 • Kommunikere på spansk.
 • Forstå tydeligt talt spansk om de valgte emner.
 • Deltage i en samtale eller diskussion om emnerne.
 • Læse og analysere spansksprogede tekster (romaner, noveller, digte, avisartikler).
 • Skrive på et enkelt og sammenhængende spansk.
 • Skriftligt oversætte en enkelt dansk tekst til spansk.
 • Lære om spanske/latinamerikanske samfunds- og kulturforhold.
 • Bruge internettet til søgning inden for de studerede emner.

Efter begynderundervisningen kommer du til at arbejde med ca. 6-8 emner. Det kunne f. eks. være: ”At være ung i Spanien i dag”, “Castros Cuba”, “Kendte malere, Salvador Dalí, Picasso og Frida Kahlo”, ”Gadebørn i Mellemamerika”, ”Den spanske borgerkrig”, ”Separatisme i Catalonien”, ”Immigrationsproblemer i Spanien og USA”, “Den beskidte krig i Argentina”.

Eksamen

I 3.g er der en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen. Du skal op i mindst én af disse.

Den skriftlige eksamen, der varer 4 timer, er en todelt prøve med 1 time uden hjælpemidler og 3 timer med hjælpemidler. Ialt skriver du ca. 1 A4 side på spansk.

Den mundtlige eksamen, der varer 30 min, foregår på spansk, og her skal du 2 ting: Dels fremlægge en ukendt tekst på 1 normalside, knyttet til et af de emner, du har haft i undervisningen, dels tale om et ukendt billede. Der er 60 min. forberedelse til den mundtlige eksamen.

¡Hasta la vista, amigos y amigas!