Fag – Samfundsfag (STX)

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med, hvordan samfundet er opbygget, og hvilke kræfter der påvirker udviklingen. Det drejer sig om politik og velfærdsstat, men også om alle de uskrevne regler, vi omgiver os med. Undervisningen inddrager aktuelle samfundsmæssige spørgsmål, og der er løbende mulighed for at diskutere, hvordan vi bedst muligt indretter vores verden.

 

…som obligatorisk fag

Samfundsfag er et obligatorisk fag på C-niveau i alle studieretninger.

 

…som studieretningsfag

Samfundsfag indgår som studieretningsfag på B- og A-niveau.

 

…som valgfag

Samfundsfag kan vælges som valgfag på B- og A-niveau.

 

C-niveau

På C-niveau arbejder vi helt overvejende med danske samfundsforhold.

 • Opvækst og forskelle i levevilkår.
 • Politik i Danmark: partier og beslutningsprocesser.
 • Demokrati og menneskerettigheder.
 • Velfærdsstaten og økonomiske sammenhænge

 

B-niveau

Udgangspunktet på B-niveau er det danske samfund, men herudover inddrages forhold som EU og globalisering.

 • Politiske holdninger, demokratiopfattelser og magt.
 • Det danske politiske system og EU.
 • Økonomiske sammenhænge, velfærd og globalisering.
 • Opvækst og identitet, sociale og kulturelle forskelle og massemedier.

 

A-niveau

De danske forhold ses hele tiden i lyset af den internationale udvikling. Skriftlige opgaver indgår løbende i arbejdet.

 • Politiske grundholdninger, vælgeradfærd og politiske systemer.
 • Økonomiske sammenhænge på nationalt og globalt plan.
 • Identitetsdannelse, sociale forskelle, samfundsændringer og livsvilkår samt massemedier.
 • Muligheder og begrænsninger i det internationale politiske system.