Fag – Samfundsfag (HF)

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med, hvordan samfundet er opbygget, og hvilke kræfter der påvirker udviklingen. Det drejer sig om politik og velfærdsstat, men også om alle de uskrevne regler, vi omgiver os med. Undervisningen inddrager aktuelle samfundsmæssige spørgsmål, og der er løbende mulighed for at diskutere, hvordan vi bedst muligt indretter vores verden.

Hvis samfundsfag B ikke er en del af din fagpakke i 2hf, kan du vælge faget som valgfag.

B-niveau

Udgangspunktet på B-niveau er det danske samfund, men herudover inddrages forhold som EU og globalisering.

  • Politiske holdninger, demokratiopfattelser og magt.
  • Det danske politiske system og EU.
  • Økonomiske sammenhænge, velfærd og globalisering.
  • Opvækst og identitet, sociale og kulturelle forskelle og massemedier.

 

 Eksamen afholdes som en individuel synopsiseksamen på 30. minutter med ca. 24 timers forberedelse.