Fag – Retorik (STX)

Retorik

Retorik er et håndværk. Det er også en måde at analysere tekster på, og i den forstand kan det måske minde lidt om andre humanistiske fag, der også lægger vægt på tekstlæsning og -analyse. Men det er først og fremmest et håndværk, hvilket vil sige, at du her lærer nogle konkrete teknikker til at forbedre din mundtlige og skriftlige fremstilling, bl.a. en mere systematisk tilgang til skriveprocessen. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser, som hovedsageligt vil være af enten argumenterende eller af formidlende art.

 

…som valgfag

Retorik kan vælges som frit valgfag på C- niveau.

 

C-niveau

Fagets kernestof er:

  • Kommunikationssituationen: Vi arbejder bl.a. meget konkret med genreforventningerne, og hvordan man kan forestille sig sit publikum helt konkret – og henvende sig direkte til det, når man skal skrive en tale.
  • Argumentation: Vi arbejder med forskellige typer argumentationsmodeller.
  • Appelformer: Du kender dem måske fra dansk eller AT: etos, patos, logos – men her lærer du at arbejde konkret med dem i forhold til dig selv – hvordan forbedrer man sin etosappel? Hvordan målretter en statistik efter målgruppen?
  • Forarbejdningsfaser: I retorik bruger vi også tid på før-skrivningsfaserne, fx hvordan vi får ideer og indsamler stof til en tekst, og vi lærer forskellige teknikker til at få gang i skriveprocessen.

I undervisningen arbejder man typisk med forskellige temaer, herunder især med analyse af og produktion af de typiske retoriske genrer, såsom ”den politiske tale” (fx en valgtale), ”forsvarstalen” (evt. med et besøg i retten i Hillerød), ”lejlighedstalen” (måske fra moster Odas 70 års fødselsdag) eller ”læserbrevet”. Der kan også indgå bearbejdning af opgaver fra dine andre fag, såsom SRO, SRP, AT, fx som led i emnet ”den gode, faglige artikel”. Den praktiske side af faget vil ikke kun vise sig i, at du skal skrive nogle tekster (vi har skrivemoduler i nogle af timerne), men også at du skal lære at stille dig op og kunne holde en tale for klassen.

Eksamen

Den afsluttende prøve er en mundtlig eksamen med ca. 60 min. forberedelse og ca. 30 min. eksamination. Prøven består af to dele, en teoretisk delprøve, hvor der stilles spørgsmål til en ukendt tekst, fx. et uddrag fra en tale, og en praktisk delprøve, hvor eleven skal skitsere en bearbejdning af et af sine egne produkter fra undervisningen, fx et læserbrev, der skal have ny modtagergruppe.