Fag – Religion (STX)

Religion

Religion lukker op for indsigt og forståelse af kernen i verdens kulturer, en kerne som er religiøs.

Verdensreligionerne er centrale for faget. Religionerne beskrives og forstås på en humanistisk, videnskabelig baggrund i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur. Faget omfatter religionernes oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse i et globalt perspektiv, og forløbet giver indsigt i mødet mellem forskellige religioner, men også i spændingsfelterne inden for de enkelte religioner.

 

…som obligatorisk fag

Religion indgår som obligatorisk fag på C-niveau i alle studieretninger.

 

C-niveau

Kristendommen og islam er begge obligatorisk pensum i undervisningen. De ses hver især i et globalt perspektiv, navnlig i deres danske og europæiske sammenhæng. Til det formål læses både historiske og nutidige tekster. Der vælges desuden en verdensreligion – buddhisme, hinduisme eller jødedom.

I tekstbehandlingen indgår en analyse af religionernes centrale fænomener – herunder indøves den religionsfaglige terminologi og metode. Der læses yderligere et emne – enten et etisk, et religionsfilosofisk eller en selvvalgt religion (her kan f. eks. vælges en nyreligiøs bevægelse). Den daglige undervisning veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde, hvor brug af internettet og andre elektroniske medier også inddrages. Religion er desuden omfattet af de generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen studieforberedelse. Udadrettede aktiviteter som ekskursion og feltarbejde indgår i undervisningen, hvor det falder naturligt.

Faget afsluttes med en mundtlig prøve.