Fag – Oldtidskundskab (STX)

Oldtidskundskab

I oldtidskundskab beskæftiger vi os med den græsk-romerske kultur, der gennem mere end 2000 år har været et væsentligt grundlag for hele den vestlige civilisation. Ord som demokrati, filosofi, matematik og gymnasium er græske ord, som viser denne forbindelse.

 

…som obligatorisk fag

Oldtidskundskab er et obligatorisk fag på C-niveau i samtlige studieretninger på STX.

 

C-niveau

Ved at analysere og fortolke udvalgte græske og romerske tekster og kunstværker får du et indblik i denne lange tradition og dens betydning for eftertiden. I faget arbejder vi med centrale begreber og tanker i den græsk-romerske oldtid, sådan som de kommer til udtryk gennem:

  • Filosofi, digtning, drama, historieskrivning m.m.
  • Arkitektur eller billedkunst fra den græsk-romerske oldtid.
  • Den græsk-romerske oldtids historie og samfundsforhold.

Desuden perspektiverer vi arbejdet med disse emner ved at inddrage tekster og kunst fra senere perioder i Europas historie helt frem til i dag, så vi også bruger antikken som spejl for os selv.

Oldtidskundskab afsluttes med en mundtlig eksamen.