Fag – Mediefag (HF)

Mediefag

Mediefag har en både teoretisk og praktisk tilgang, når vi beskæftiger os med levende billeder i film og tv. Du skal kunne anvende film- og tv-sprogets terminologi, arbejde med grundlæggende dramaturgiske principper. Derudover får du kendskab til film- og tv-historiske hovedtræk samt kendskab til forskellige fakta og fiktionsgenrer. Du skal kunne arbejde med optage- og redigeringsudstyr, planlægge og gennemføre medieproduktioner sammen med de andre studerende og arbejde med storyboard og manuskript til den enkelte produktioner.

 

…som valgfag

Mediefag kan vælges som valgfag på C-niveau i 2.hf.

 

C-niveau

Undervisningen består af:

  • Korte produktionsforløb.
  • Projektperioder med fokus på genrer og dramaturgi.
  • Analyser og vurderinger af hele værker.
  • Skriftlige opsummeringer af produktionsforløb og kursusforløb.
  • Større eksamensproduktion.
  • Besøg på medievirksomheder.
  • Evt. en kortere studietur.
  • Udpræget brug af it til redigering af levende billeder.

Et arbejdsforløb kan bestå i at arbejde med en spillefilm i grupper for at lære de dramaturgiske principper i historier. Først gennemgås forskellige begreber omkring en films fortælling. Dernæst får de studerende selv lov til at jonglere med begreberne ved at redigere spillefilmen ned til ca. 10 min., uden at det går ud over historiens pointe. På denne måde får man ved selv at arbejde med filmens opbygning en god indsigt i, hvordan en film skrues sammen.

Eksamen

Når vi arbejder med produktioner, skal vi kombinere de forskellige ingredienser, en film består af. Alle får mulighed for at arbejde som f.eks. instruktør, skuespiller og med at sætte lys, lave lyd, filme og redigere. Eksamensproduktionen, som skal fremlægges til bedømmelse ved eksamen, skal være på ca. 10 min.

Eksamen er todelt:

  • Eksamensproduktionen fremlægges af produktionsgruppen.
  • Herefter eksamineres individuelt i teori.